آزمایشگاه تحقیقاتی اپتیک

آزمایشگاه تحقیقاتی اپتیکآزمایشگاه تحقیقاتی اپتیک


گروه آموزشی: فیزیک
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی اپتیک
نام سرپرست: دکتر محمد امیری
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 132
تلفن داخلی: 38381601-10
پست الکترونیک: m_amiri@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: -
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: