ارتقاء مرتبه عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه

ارتقاء مرتبه عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر ناصر میرازی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه در رشته زیست شناسی به مرتبه استادی ارتقاء یافتند.

جناب آقای دکتر ناصر میرازی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه در رشته زیست شناسی به مرتبه استادی ارتقاء یافتند.

دانشکده علوم پایه ضمن عرض تبریک به این استاد گرامی، آرزوی موفقیت های بیشتری برای ایشان می نماید.