ارتقاء آقای دکتر عباس شاهسواری به مرتبه دانشیاری

ارتقاء آقای دکتر عباس شاهسواری به مرتبه دانشیاری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آقای دکتر عباس شاهسواری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند

باتوجه به اعلام هیات ممیزه دانشگاه، آقای دکتر عباس شاهسواری عضو محترم هیات علمی گروه زیست شناسی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافته اند. ضمن تبریک، برای ایشان سلامت و بهروزی را از خداوند توانا مسئلت می نماییم.