مسئول مرکز کامپیوتر کارشناسی (علوم پایه و شیمی)

مرتضی قاسمی
ایمیل:  mqaseme2002@gmail.com
تلفن:  10-38381601
تلفن داخلي:  121
آدرس:  همدان ، چهار راه پژوهش ، بلوار شهید فهمیده ، روبروی پارک مردم ، دانشکده علوم پایه، ورودی اصلی ، سمت راست ، پائین پله ها

مدیر سایت اینترنتی
مدیر سامانه اتوماسيون اداری (دانشکده)
مسئول سامانه پیامک دانشکده

نصب و اصلاح ويندوز رايانه های سایت کارشناسی ( علوم و شیمی )  و انجام تنظيمات مربوطه و ساير برنامه هاي كاربردی مورد نياز
نظارت بر عملکرد شرکت طرف قرارداد با دانشکده
.

 

 

 --> توضیحات:  

مدیر سایت اینترنتی
مدیر سامانه اتوماسيون اداری (دانشکده)
مسئول سامانه پیامک دانشکده

نصب و اصلاح ويندوز رايانه های سایت کارشناسی ( علوم و شیمی )  و انجام تنظيمات مربوطه و ساير برنامه هاي كاربردی مورد نياز
نظارت بر عملکرد شرکت طرف قرارداد با دانشکده
.

 

 

  
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند