محمدهادی پیریه
کارشناس تحصیلات تکمیلی
محمد علی بخشی
مدیر آموزش
سهیلا خوشنویس
کارشناس تحصیلات تکمیلی
جواد نظری
دفتردار
مرضیه گلیان
کارشناس آموزش
فاطمه جوادی شعار
کارشناس آموزش
راضیه رحیمی
کارشناس آموزش
رویا شهبازبیگی
کارشناس آموزش
معصومه رجبی
کارشناس دفتر گروه فیزیک
معصومه برجیسیان
کارشناس دفتر گروه آمار
 |<  < 1 2  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند