تکنسین آزمایشگاه

مهدی صمدی
تلفن:  10-38381601
تلفن داخلي:  525
آدرس:  همدان ، خيابان شهيد فهميده ، روبروي پارک مردم ، دانشگاه بوعلي سينا ، دانشكده علوم پايه
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند