مرتضی منصور
کارشناس گروه فیزیک
زهرا حصارخانی
کارشناس دفتر گروه زیست شناسی
سکینه کاشفی
کارشناس دفتر گروه ریاضی
معصومه برجیسیان
کارشناس دفتر گروه آمار
حمید رضا مهدوی پور
کارشناس دفتر گروه زمین شناسی
مهدی صمدی
تکنسین آزمایشگاه
رامتین پاکزاد
کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
معصومه رجبی
کارشناس دفتر گروه فیزیک
پروانه شکری
کارشناس آزمایشگاه فیزیک
جلال فرجامی
کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
 |<  < 1 2  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند