معاونت آموزشی

دکتر محمد امیری
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  استادیار فیزیک - اتمی ملکولی
ایمیل:  m_amiri@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/amiri
تلفن:  38253467-081
تلفن داخلي:  164
آدرس:  همدان ،بلوار شهید فهمیده ، روبروی پارک مردم ، دانشکده علوم پایه، ورودی اصلی سمت راست ، حوزه ریاست
توضیحات:  
-اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب 
-برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه 
-نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها 
-تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده 
-نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی 
-رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انظباطی 
-ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیأت علمی و کادر آموزشی دانشکده به منظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها 
-نظارت بر حسن اجرای دوره های آزاد و کوتاه مدت آموزشی و شبانه با هماهنگی مدیران ذیربط سازمان مرکزی دانشگاه 
-ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیان ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب 
-نظارت بر کلیه فعالت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی 
-ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اجرای ظوابط و مقررات مربوط 
-نظارت بر اجرای آزمون های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 
-شرکت در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده


 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند