معاونت تحصيلات تكميلی

دکترسعید خدابخش
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  دانشیار رسوب شناسی
ایمیل:  skhodabakhsh@yahoo.com
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/khodabakhsh
تلفن:  38253467-081
تلفن داخلي:  164
آدرس:  همدان ،بلوار شهید فهمیده ، روبروی پارک مردم ، دانشکده علوم پایه، ورودی اصلی سمت راست ، حوزه ریاست

1- تهیه و تنظیم برنامه راهبردی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

2- گرد آوری و اطلاع رسانی آیین نامه های تحصیلات تکمیلی مربوط به دوره دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد

3- فعال سازی شورای تحصیلات تکمیلی و تهیه مصوبات اجرایی آن به منظور تسهیل و یکنواخت شدن مقررات آموزشی دانشجویان در دانشگاه

4- تهیه آمار و اطلاعات کلی دانشجویان بر اساس معیار های سال ورودی و گروه آموزشی

5- برگزاری کارگاه های اختصاصی به منظور توانمند سازی دانشجویان و اساتید در خصوص شیوه های آموزش و پژوهش در دوره های تحصیلات تکمیلی

6- تهیه برنامه درسی دانشجویان در رشته های مختلف و تطبیق آن با نیازهای جامعه

7- اطلاع رسانی و تسهیل روند تامین بودجه پروپوزال ها و طرح های تحقیقاتی دانشجویی در مقطع تحصیلات تکمیلی

8- تهیه و تنظیم فرم های انتخاب، ارزیابی و تعیین نمره پایان نامه دانشجویان به منظور نظارت و کنترل دقیق تر این فرایند ها

9- تدوین سیاست های تشویقی برای دانشجویان به منظور افزایش تولیدات علمی

 


--> توضیحات:  

1- تهیه و تنظیم برنامه راهبردی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

2- گرد آوری و اطلاع رسانی آیین نامه های تحصیلات تکمیلی مربوط به دوره دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد

3- فعال سازی شورای تحصیلات تکمیلی و تهیه مصوبات اجرایی آن به منظور تسهیل و یکنواخت شدن مقررات آموزشی دانشجویان در دانشگاه

4- تهیه آمار و اطلاعات کلی دانشجویان بر اساس معیار های سال ورودی و گروه آموزشی

5- برگزاری کارگاه های اختصاصی به منظور توانمند سازی دانشجویان و اساتید در خصوص شیوه های آموزش و پژوهش در دوره های تحصیلات تکمیلی

6- تهیه برنامه درسی دانشجویان در رشته های مختلف و تطبیق آن با نیازهای جامعه

7- اطلاع رسانی و تسهیل روند تامین بودجه پروپوزال ها و طرح های تحقیقاتی دانشجویی در مقطع تحصیلات تکمیلی

8- تهیه و تنظیم فرم های انتخاب، ارزیابی و تعیین نمره پایان نامه دانشجویان به منظور نظارت و کنترل دقیق تر این فرایند ها

9- تدوین سیاست های تشویقی برای دانشجویان به منظور افزایش تولیدات علمی

 


 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند