گروه آموزشی: فیزیک
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه فیزیک پایه 3
نام سرپرست: -
مرتبه علمی:
تلفن: 38381601-10
تلفن داخلی: -
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: صفحه خانگی موجود نیست
کارشناس: مرتضی منصور
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:
ارائه درس آزمایشگاه فیزیک پایه 3 برای دانشجویان کارشناسی فیزیک

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند