گروه آموزشی: زمین شناسی
نام آزمایشگاه: تهیه و برش نازک و صیقلی
نام سرپرست: دکتر حسین شهبازی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 38381601-10
تلفن داخلی: 525
پست الکترونیک: shahbazi@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهدی صمدی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

تهیه مقاطع نازک سنگ ها و کانی ها ، تهیه مقاطع صیقلی (پولیش) از سنگها و کانی ها

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند