گروه آموزشی: زمین شناسی
نام آزمایشگاه: موزه و نمایشگاه کانی شناسی
نام سرپرست: دکتر حسن محسنی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 38381460-081
تلفن داخلی: 114
پست الکترونیک: mohseni@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: -
لینک: لینک موجود نیست
توانمندی ها:
بازدید موزه زمین شناسی برای همه شهروندان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان با هماهنگی قبلی رایگان می باشد.(دکتر محسنی)


عباس نمازی بنیانگذار گروه زمین شناسی و موزهنمونه های منحصر به فرد از انواع کانی ها و سنگ واره های میکروسکوپی و مهره داران آبزی از سراسر کشور


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند