گروه آموزشی: زمین شناسی
نام آزمایشگاه: XRD مشترک با گروه فیزیک
نام سرپرست: دکتر بهروز رفیعی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 110
تلفن داخلی: 38381601-10
پست الکترونیک: b_rafiei@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مرتضی منصور
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند