گروه آموزشی: زمین شناسی
نام آزمایشگاه: جذب اتمی ژئوشیمی (CS ،AA)
نام سرپرست: دکتر ابراهیم طالع فاضل
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: -
تلفن داخلی: 38381601-10
پست الکترونیک: e.talefazel@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: -
لینک: لینک موجود نیست
توانمندی ها:
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند