گروه آموزشی: زمین شناسی
نام آزمایشگاه: فسیل شناسی
نام سرپرست: دکتر حسین شهبازی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 120
تلفن داخلی: 38381601-10
پست الکترونیک: shahbazi@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: -
لینک: لینک موجود نیست
توانمندی ها:
 
این آزمایشگاه مجهز به میکروسکوپ استرئو جهت آموزش دانشجویان کارشناسی در درس دیرینه شناسی 2 (میکروفسیل) می باشد.
آزمایشگاه دارای فسیل های مربوط به درس دیرینه شناسی 1 (ماکروفسیل)  و دارای نمونه های گیاهان فسیل می باشد.
تجهیزات این آزمایشگاه به غیر از میکروسکوپ ، دارای  تلویزیون مدار بسته با دوربین و ویدئو کورد استفاده در نمایش میروفسیل ها با بزرگ نمائی بالا می باشد* قبلا این مکان به دانشگاه پیام نور هم سرویس میداده است

آزمایشگاه فسیل شناسی در راهروی موزه واقع می باشد
 


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند